1. Механізм організації навчального процесу за кредитно-модульною системою на різних структурних рівнях (на прикладі Хмельницького національного університету). Методичні рекомендації / С.Г. Костогриз, Г. В. Красильникова, О. В. Пащенко, І. Л. Андрієнко. – Хмельницький : ХДУ, 2004. – 25 с.
 2. Методика розробки основних документів з організації навчального процесу в університеті / В. І. Бегняк, Г. В. Красильникова, О.В. Пащенко, С. Г. Костогриз, І. Л. Андрієнко – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 52 с.
 3. Організація навчального процесу за кредитно-модульною системою на різних структурних рівнях в умовах Хмельницького національного університету. Методичні рекомендації. – 2-ге вид. Доповнене / Косторгиз С.Г., Красильникова Г.В., Пащенко О.В., Бегняк В.І., Андрієнко І.Л. – Хмельницький: ХНУ, 2005. – 27 с.
 4. Методологія контролю в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Методичні рекомендації / М.Є. Скиба, Г.В. Красильникова, В.І. Бегняк, О.В. Пащенко. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 96.
 5. Навчальні програми підготовки бакалаврів за кредитно-модульною системою. Інформаційний пакет / укл. В.І. Бегняк, Г.В. Красильникова. – Хмельницький. – ХНУ, 2005. – 113 с.
 6. Анотації дисциплін. Інформаційний пакет. Ч ІІ / Укл. В.І. Бегняк, Г.В. Красильникова. – Хмельницький. – ХНУ, 2006. – 91 с.
 7. ECTS. Інформаційний пакет. Навчальні програми підготовки фахівців / Упоряд. В.І. Бегняк, Г.В. Красильникова. – Хмельницький. – ХНУ, 2008. – 290 с.
 8. Комп’ютерні технології в Хмельницькому національному університеті: Інформаційний збірник / За ред. С.Г. Костогриза. – Хмельницький: ХНУ, 2007. – 91 с.
 9. Система управління якістю вищої освіти у Хмельницькому національному університеті. Збірник нормативних документів з організації навчального процесу. Ч. 1. / Упоряд.: Бегняк В.І., Красильникова Г.В. – Хмельницький: ХНУ, 2008. – 202 с.
 10. Система управління якістю вищої освіти у Хмельницькому національному університеті. Збірник нормативних документів з організації навчального процесу. Ч. 2. / Упоряд.: Бегняк В.І., Красильникова Г.В. – Хмельницький: ХНУ, 2008. – 216 с.
 11. Система управління якістю вищої освіти у Хмельницькому національному університеті. Зб. Норм. Док. З організації освітньої діяльн. / Упоряд. : В. І. Бегняк, Г. В. Красильникова. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 466 с.
 12. Моніторинг якості навчального процесу у вищому закладі освіти: монографія / М.Є. Скиба, С.Г. Костогриз, Г.В. Красильникова. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 219 с.
 13. Університет на шляху болонських перетворень : Зб. Наук.-метод. Праць / за заг. Ред. М.Є. Скиби, С.Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 88с.
 14. ЄКТС. Інформаційний пакет. Навчальні програми підготовки фахівців на 2011-2012 н.р. / В.І. Бегняк, Г.В. Красильникова. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 161 с.
 15. ECTS. Information package. Educational programs of specialists training / V. Begnyak, G. Krasilnikova, N. Lyulkun. – Хмель-ницький : ХНУ, 2011. – 159 с.
 16. ЄКТС (ECTS). Інформаційний пакет. Навчальні програми підготовки фахівців на 2012- 2013 навч. Рік / Упоряд. В.І. Бегняк, Г.В. Красильникова. – Хмельницький. – ХНУ, 2012. – 176 с.
 17. ECTS. Information package. Study programmers of training professionals on 2012-2013 academic year / Eds. V. Begnyak, N. Lyulkun, G. Krasilnikova. – Khmelnytskyi : KNU, 2012. – 163 p.
 18. ECTS. Інформаційний пакет. Навчальні програми підготовки фахівців. Хмельницький. – ХНУ, 2014. – 189 с.
 19. ЄКТС. Інформаційний пакет. Загальна інформація / упоряд.: В.І. Бегняк. –Хмельницький. – ХНУ, 2015. – 23 с.
 20. ECTS. Information package (Course Cataljgue). General Information / Eds. V. Begnyak, G. Krasilnikova, L. Burkovska. – Khmelnytskyi : KNU, 2015. – 21 p.
 21. Положення про порядок вільного вибору навчальних дисциплін студентами ХНУ, затверджене Вченою радою університету від 26.06.2017, протокол № 15;
 22. Тимчасове положення про освітні програми підготовки фахівців різних ступенів вищої освіти у Хмельницькому національному університеті / уклад. Г.В. Красильникова, В.І. Бегняк, І.Є. Каньковський, Н.М. Бідюк, В.В. Третько. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 32 с.
 23. ЄКТС. Інформаційний пакет. Загальна інформація / упоряд. : В.І. Бегняк, Л.С. Любохинець, М.М. Шалапко. – Хмельницький : ХНУ, 2016, 2017, 2018. – 23 с.
 24. ECTS. Information package (Course Cataljgue). General Information / Eds. V. Begnyak, L. Liubokhynets, N. Bidasyuk. – Khmelnytskyi : KNU, 2016, 2017, 2018. – 21 p.