Методичні рекомендації зі складання силабуса навчальної дисципліни.

Методичні рекомендації зі складання навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти.

Методичні рекомендації зі складання і оформлення робочих програм навчальних дисциплін та їх описів.

Методичні рекомендації щодо розроблення навчальної і навчально-методичної літератури.

Методичні рекомендації до складання концепції освітньої діяльності зі спеціальності на заявленому рівні.

Методичні рекомендації до розроблення освітніх програм підготовки фахівців різних рівнів вищої освіти у ХНУ